Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

Дистанционни обучения

Може да се обучавате на всяко място и по всяко време

В динамичното работно ежедневие все по–трудно работещите намират време за участие в обучения с голяма продължителност и относителна компактност във времето.

Дистанционното обучение позволява гъвкавост в графика на обучение и консултациите, така че всеки обучаем да намери време за ежедневните си работни задължения, време за семейството и едновременно с това - време за усъвършенстване.

Потребителите на платформата могат да избират курсове от онлайн каталог и да се записват самостоятелно за тези, които ги интересуват или удовлетворяват техните нужди за получаване на сертификат.

Платформата за обучения позволява на обучаващите се да избират сред множество учебни методи, включващи обучение в класна стая с лектор, електронно обучение – уеб базиран тренинг, индивидуално обучение или курс във виртуална класна стая.

Средствата за самообучение позволяват на курсистите да напредват според своите възможности и свободно време, да избират вида и начина на доставяне на материалите на база на своите предпочитания и да съставят модули, които съдържат материали, отговарящи на нуждите им.

Виртуалното обучение намалява или дори елиминира пътните разходи за обучение; намалява времето, което служителите прекарват извън офиса.

Дистанционното обучение е регламентирано в Българското законодателство и е равноправно на всички останали утвърдени форми на обучение. Като такова документът, който се издава след неговото успешно приключване Ви дава равни права при използването му.