Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

Дейността на ТЦКП ООД

e насочена към подпомагане решаването на проблеми, отнасящи се до самостоятелния избор на професия, търсене на възможности за професионално обучение, квалификация, следване и кариерно развитие.

Професионални обучения

Разширяване и развитие на професионалната квалификация и подобряване пригодността за заетост за по-успешна професионална кариера и индивидуално развитие.

Тренинги и семинари

Организиране на тренинги и семинари, като форма за придобиване на знания и умения, многократно, по-ефективен от лекционния начин на обучение и усвояване.

Кариерно консултиране

Кариерното консултиране е световна практика, която има за цел да ориентира хората към подходяща за тях професия, след като прецени личните и професионалните им качества.

ТЦКП ООД

е организация, чиято основна цел е предоставяне на съвременни квалификационни услуги с високо качество зa постигане на:

  • по-висока професионална пригодност;
  • по-добра професионална реализация;
  • по-добра компетентност и конкурентоспособност;
  • по-добра адаптивност и мотивация,

в съотвeтствие с нуждите на българския и европейския пазар на труда.