Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

Ключови компетенции

1. Общуване на роден език

 • В света на бизнес комуникациите
 • Деловата кореспонденция – стил и култура в бизнеса

2. Общуване на чужди езици

 • Английски език - три нива: А1, А2, В1
 • Немски език - три нива: А1, А2, В1

3. Дигитална компетентност

 • Приложни програмни продукти
 • Умение за работа с текстообработваща програма WORD
 • Умение за работа с програма за електронни таблици EXCEL

4. Умение за учене:

 • Ефективни стратегии за търсене на работа
 • Екипност и себепознание в групата
 • Ефективни в екип
 • Обучение за развитие на умения за контролиране на стреса
 • Ефективно управление на времето
 • По – успешни на пазара на труда

5. Обществени и граждански компетентности

 • Управление на промяната, конфликти и кризи
 • Обществени и граждански компетентности

6. Инициативност и предприемачество

 • Инициативност и предприемачество
 • Икономика и икономическа култура
 • Предприемачество и бизнес планиране
 • Разработване на бизнес план
 • Предприемачество чрез франчайзинг
 • Инициативност и предприемачество в сферата на енергийната ефективност