Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

Лицензии

ТЦКП ООД притежава Лицензия № 200211102 от 03.12.2003 г. от НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ за провеждане на професионални обучения по 49 професии и 100 специалности.

 

ТЦКП ООД е упълномощен със Заповед № РД-16-235 от 12.03.2009, издадена от МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА да провежда обучение и изпити за квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

 

ТЦКП ООД е упълномощен със Заповед № РД-16-1205 от 03.11.2011, издадена от МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА да провежда обучение и изпити за всички квалификационни групи по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

 

ТЦКП ООД притежава Удостоверение № 839-01 от АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за предоставяне на социални услуги "Личен асистент за възрастни хора"

 

ТЦКП ООД притежава Удостоверение № 839-02 от АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за предоставяне на социални услуги "Социален асистент за възрастни хора"

 

ТЦКП ООД притежава Удостоверение № 839-03 от АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за предоставяне на социални услуги "Домашен помощник за възрастни хора"

 

ТЦКП ООД притежава Удостоверение № 839-04 от АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ за предоставяне на социални услуги "Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора"