Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

ТЦКП ООД е упълномощен със Заповед № РД-16-235 от 12.03.2009 и Заповед № РД-16-1205 от 03.11.2011 на МИЕТ да провежда обучение и изпити за квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и всички квалификационни групи по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
  • РД-16-235
  • РД-16-1205