Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

ТЦКП ООД притежава Лицензия № 200211102 от 03.12.2003 г. от НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ за провеждане на професионални обучения по 49 професии и 100 специалности.
  • Лицензия НАПОО