Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

Професионални обучения

ТЦКП ООД е регистриран към НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ за провеждане на осъществява квалификационни обучения с

 • Лицензия № 200211102 от 03.12.2003 г.

 • ЦПО към ТЦКП ООД осъществява квалификационни обучения съгласно "СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ" и притежава лиценз за:

  Този списък непрекъснато се допълва, съобразно нуждите на пазара на труда в следните основни направления:

  • Стопанско управление и администрация;
  • Техника;
  • Селско и горско стопанство;
  • Строителство и архитектура;
  • Социални услуги;
  • Обществена сигурност и безопасност;
  • и ... други.