Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

COVID broshure

Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от ОПИК, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

ТЦКП ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-5141-C01 за изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Основната цел е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проект BG16RFOP002-2.073-5141-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ е на обща стойност 10 000.00 лева. Размерът на европейското финансиране е в размер на 8 500.00 лева и национално финансиране в размер на 1 500.00 лева. Изпълнението на дейностите по договора започва от 27.07.2020 година и е със срок на изпълнение 3 месеца.