Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

COVID broshure

Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

ТЦКП ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.095-1172 за изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Основната цел на помощта е осигуряване на навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места. Проект BG16RFOP002-2.095-1172 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ е на обща стойност 9570,90 лева. Размерът на европейското финансиране е в размер на 8135,27 лева и национално финансиране в размер на 1435,63 лева. Изпълнението на дейностите по договора започва от 26.03.2021 година и е със срок на изпълнение 3 месеца.