Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

Реализирани проекти

 • „Уникално съчетание между модерно оборудване и квалифицирани кадри за производство на мебели в „Уникат” ООД – гр. Варна”- Национална Програма ФАР 2006
  • Организиране и провеждане на професионално обучение за 15 безработни лица по специалността „Производство на фасонирани материали”, първа квалификационна степен;
  • Организиране и провеждане на допълнителна квалификация по част от професията „Оператор в дървообработването”, втора квалификационна степен и специален модул, свързан с умения за работа с новозакупеното оборудване.
 • “Подкрепа за социално включване на уязвими групи от Община Белослав” - Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”2007-2013.
  • В обучението бяха включени и успешно завършиха: “Социални асистенти” - 48 човека и „Домашни помощници” – 20 човека
 • „Развитие на професионалните компетенции на екипите в производството на фирма „Пътища и мостове” ЕООД- Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”2007-2013
  • Организиране и провеждане на обучение по професии “Пътностроителна техника” и „Пътен строител”.
 • „Център за социална рехабилитация и интеграция” – гр. Суворово- Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”2007-2013
  • Обучение на специалисти, които ще работят в „Център за социална рехабилитация и интеграция” – гр. Суворово с цел придобиване на знания и умения за работа с хора с различни видове увреждания и прилагането им при работа с потребителите.