Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

Квалификационни групи

ТЦКП ООД е вписан в регистъра на организациите, получили разрешение от МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА за провеждане на обучения и изпити за придобиване на квалификационна група по безопасност и здраве.

ТЦКП ООД е упълномощен да провежда обучения и изпити за квалификационни групи на основание на:

 • Заповед № РД-16-235/12.03.2009 г.
 • Заповед № РД-16-1205/03.11.2011 г.

 • ЦПО към ТЦКП ООД осъществява ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА И ЕЖЕГОДНА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА, съгласно:

  • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;
  • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
  • Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
  Центърът разполага с високо квалифицирани преподаватели, притежаващи необходимата квалификация и опит в провеждането на обучения.

  Заявка за провеждане на обучения и изпити за придобиване на квалификационна група по безопасност и здраве може да изтеглите от тук.