Проекти и обучения

За връзка с нас

phone e-mail skype facebook

Списък на специалностите

Списъкът на специалностите, за които "ТЦКП" ООД притежава лиценз, може да изтеглите от тук.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
I II III IV
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
Търговия на едро и дребно Продавач - консултант Продавач - консултант   *    
Счетоводство и данъчно облагане Оперативен счетоводител Оперативно счетоводство     *  
Администрация и управление Сътрудник в малък и среден бизнес Малък и среден бизнес   *    
  Касиер Касиер *      
  Икономист Индустрия     *  
    Търговия     *  
    Земеделско стопанство     *  
    Икономика и мениджмънт     *  
Секретарски и административни офис дейности Офис - секретар Административно обслужване   *    
ИНФОРМАТИКА
Приложна информатика Оператор на компютър Текстообработване *      
ТЕХНИКА
Машиностроене, металообработване и металургия Машинен оператор Машини и съоръжения за заваряване   *    
  Заварчик Заваряване *      
  Стругар Стругарство *      
  Шлосер Шлосерство; *      
Електротехника и енергетика Електромонтьор Електрообзавеждане на производството   *    
    Електрически инсталации   *    
    Електродомакинска техника   *    
    Електроенергетика   *    
  Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации Газова техника   *    
    Топлотехника   *    
  Оператор на парни и водогрейни съоръжения Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения   *    
Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Монтьор на транспортна техника Пътностроителна техника   *    
  Монтьор на подемно - транспортна техника Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства   *    
    Подемно - транспортна техника с електрозадвижване   *    
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА
Хранителни технологии Хлебар - сладкар Производство на хляб и хлебни изделия   *    
    Производство на сладкарски изделия   *    
Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло Оператор в дървообработването Производство на мебели   *    
  Работник в дървообработването Производство на фасонирани материали *      
    Производство на тапицирани изделия *      
    Производство на врати и прозорци *      
    Производство на мебели *      
Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми Сондьор Проучвателно сондиране   *    
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО
Строителство Строител Кофражи   *    
    Армировка и бетон   *    
    Зидария   *    
    Мазилки и шпакловки   *    
    Вътрешни облицовки и настилки   *;    
    Външни облицовки и настилки   *    
    Бояджийски работи   *    
    Строително дърводелство   *    
    Строително тенекеджийство   *    
    Покриви   *    
  Строител – монтажник Стоманобетонни конструкции   *    
    Метални конструкции   *    
    Сухо строителство   *    
    Дограма и стъклопоставяне   *    
  Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи Вътрешни ВиК мрежи   *    
    Външни ВиК мрежи   *    
  Помощник в строителството Основни и довършителни работи *      
  Помощник пътен строител Пътища, магистрали и съоръжения *      
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
Растениевъдство и животновъдство Техник-растениевъд Полевъдство     *  
    Зеленчукопроизводство     *  
    Трайни насаждения     *  
    Тютюнопроизводство     *  
    Гъбопроизводство     *  
  Растениевъд Полевъдство   *    
    Зеленчукопроизводство   *    
    Трайни насаждения   *    
    Селекция и семепроизводство   *    
    Тютюнопроизводство   *    
    Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури   *    
    Растителна защита   *    
  Техник-животновъд Пчеларство и бубарство     *  
  Животновъд Говедовъдство   *    
    Овцевъдство   *    
    Свиневъдство   *    
    Птицевъдство   *    
    Зайцевъдство   *    
    Пчеларство   *    
    Коневъдство и конна езда   *    
  Фермер Земеделец   *    
  Монтьор на селскостопанска техника Механизация на селското стопанство   *    
  Лозаровинар Лозаровинарство   *    
  Работник в растениевъдството Зеленчукопроизводство *      
    Трайни насаждения *      
    Тютюнопроизводство *      
    Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури *      
  Работник в животновъдството Говедовъдство и биволовъдство *      
    Овцевъдство и козевъдство *      
    Свиневъдство *      
    Птицевъдство *      
    Зайцевъдство *      
    Пчеларство *      
    Бубарство *      
Градинарство (паркове и градини) Озеленител Цветарство   *    
    Парково строителство и озеленяване   *    
  Работник в озеленяването Озеленяване и цветарство *      
Горско стопанство Лесовъд Горско стопанство   *    
  Работник в горското стопанство Лесокултурни дейности *      
    Билкарство *      
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Социална работа и консултиране Сътрудник социални дейности Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания     *  
  Помощник - възпитател Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца     *  
УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Администратор в хотелиерството Организация на обслужването в хотелиерството     *  
  Камериер Хотелиерство *      
  Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки   *    
  Сервитьор-барман Обслужване на заведения в обществено хранене   *    
  Работник в заведенията за хранене и развлечения Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения *      
    Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения *      
Пътувания, туризъм и свободно време Организатор на туристическа агентска дейност Организация на туризма и свободното време     *  
    Селски туризъм     *  
  Аниматор в туризма Туристическа анимация     *  
Фризьорски и козметични услуги Фризьор Фризьорство   *    
  Козметик Козметика   *